wz
Protect your motherland, your family, your beliefs Domov   |   Kontakt   |   Mapa stránky

Nemecké osobnosti vojny

Erich von Manstein


-nar. 24.11.1887 v Berlíne ako 10 dieťa rod. Lewinskych a pri krste si ho adoptovala sestra Lewinskej - Mansteinova
-obaja otcovia vojaci (fyzický aj adoptíny)

-vojenská výchova od 13.rokov
-v 1SV bol ťažko ranený17.11.1917
-1920 ženatý s Juttou Sybille von Loesch
1934protest proti árijským zákonom po nástupe Hitlera.
najväčší stratég 2SV
-navrhol Fall Gelb (žltý plán)-útok na západ. Európu(obrovský úspech)
-porazil Sovietov na Kryme 42
-Stabilizoval front po Stalingradskej porážke 43 - slávnym Beckhandovým úderom, kde porazil protivníka s presilou 7 : 1.
-znovudobil Charkov v roku 43
-v roku 43 pokus o dobitie Kurského oblúka
-v rokoch 43-44 obranné boje na východ,fronte.
Von Manstein patril k tým veliteľom, ktorý sa nebáli vystupovať proti Hitlerovi, za jeho nezmyselné rozkazy. Musel sa často hádať o právomoci nad vojskom. Hitler niekedy až veľmi často zasahoval do banálnych záležitostí armády, ale aj do stratégie boja. Za každú cenu si chcel udržať nadobudnuté územie. Von Manstein ho volal Efendi (podľa skomoleného názvu jedného tatára.)


Erwin Rommel


nar. 15.11.1881 v Heidenheime
-mim. schopnosti v matematike
vojak od 19.rokov
v 1SV získal železný kríž
urobil svojou knihou (pechota útočí) veľký dojem na Hitlera
-malý nenápadný muž.
reťaz výhier v Sever. Afrike (DAK) -prehra pri El Alamaine (Ústup Nemcov) -neskôr velil sk. Armád B v Severnom fran., chcel zastaviť inváziu hneď na pobreží. Rommel v roku 1917 v 1.SV obdržal najvyššie vojnové vyznamenanie za statočnosť (veľký max). Na základe skúseností z 2SV napísal knihu Pechota útočí a tým upútal Hitlerovu pozornosť. V poľskom ťažení v roku 39 velil Hitlerovmu osobnému práporu telesnej stráže. Vo francúzsku na druhý rok velil 7.tankovej divízii, ktorá sa vďaka bleskovým akciám prezívala „divízia duchou“. Od 6.janjuára 41 do 9.marca 43 velil nemeckému africkému zboru ( Deutsche Afrika Korps) v púšti Severnej Afriky. V mnohých bitkách a zrážkach porážal britské a imperiálne sily. Po krátkom pobyte v Taliansku prevzal v jan. 44 velenie sk. Armád v Seve. Fran., Pracoval neúnavne na prípravách Atlantického valu v vyvíjal tlak na jednotlivých veliteľov, aby budovali obranu a dávali nové prekážky. Dňa 5. júna bolo zlé počasie, odišiel z fran. Do Ulmu osláviť manželkyne narodeniny, pretože bol predsvedčený že za týchto podmienok vylodeniu Spojencov nedôjde. Keď obdržal správu o invázií, okamžite sa vrátil na svoje veliteľstvo v LA Roche Guyon, tam sa dostavil 6.júna v 16hod. Tento večer sa jeho 36 pobočník kapitán Helmut Lang stal svedkom toho, ako maršal vybuchol hnevom, pretože divízia Panzer Lehr a 12.tanková divízia Zbraní SS Hitlerjugend neboly pod jeho velením. V opačnom prípade sa mohly nachádzať blízko pobrežia a v pozíciach umožňujúcich okamžitý protiútok. Rommel vedomí si chaosu v nem. hierarchii velenia povedal: „Keby som bol veliteľom spojeneckých síl, mohl by som ukončiť vojnu za 2 týždni...keby Montgomery vedel, aký je zmätok, dnes v noci by ho netrápili žiadne obavy.“ Spolu s poľný maršalom vo Runstedtom naliehali 2 krát na Hitlera, aby uzavrel mier hneď potom, ako spojenci upevnili a rozšírili predmostie na pobreží na pobreží. Dňa 17. júla bol ťažko raneý pri hĺbkovom útoku spojeneckých lietadiel a pri júlovom protihiterovskom puči sa zdržoval na rekonvalescencii v Nemecku. Do puču sa nezapojil. Pri mučení na Gestape jeden zo spik., povedal i Rommelove meno. Hitler poslal generálov Burgdorfa a Meisela s jedom do jeho domu. Dali mu vybrať medzi sebavraždou a verejným procesom, ktorý by sa dotkol i jeho ženy a syna. Zvolil samovraždu. Bolo 14. augusta a bol pochovaní zo všetkými vojenskými poctami.
erwin_rommel

Von Runstedt


-narodil sa 12. 1875 v Ascherslebesenu.
-za 1SV slúžil ako dôstojník generálneho šťábu, bojoval vo Fran. A v turecku.
-v Reichsweru rýchlo postupoval.
-v roku 38 bol penziovaný do hodnosti generálplukovníka
-neskôr opäť povolaný do armády a zúčastňuje sa ťaženie do Poľska 39 pri ktorom velil sk., armád JUH
-vo fran., velil sk. armád A po ukončení vojny bol menovaný poľným maršalom -v roku 41 velil vo vojne proti SSSR sk., armád Juh pri jej postupe na Ukrajine -12. ho Hitler odvolal vďaka taktickému ústupu od Rostova
-01.03.1942 je menovaný vrchným veliteľom nemeckých vojsk na Západe -tu zodpovedal za odrazenie anglo-americkej invázie -
2.júla ho Hitler odvolal -nakoniec znovu prijatý a velil dece., ardenskej ofenzíve -po vojne bol uväznený, ale 5.mája 49 bol kvôli chorobe prepustený a zomrel 24.01.1953v Hannoveri

runstedt

Skorzeny


technik s nadaním pre cudzie jazyky -v septembri 1943 zachraňoval Mussoliniho z rukách talianských únoscov. -neskôr pomáhal utalčiť vzburu medzi tankovými jednotkami v Berlíne. -pri ardenskej ofenzíve mal za úlohu zostaviť tým po anglicky hovoriacich vojakov, ktorý spôsobovali v ardenách medzi američamni zmätok
Copyright 2006-2007 © USMC. All rights reserved
Terms of use  |  Privacy Policy